Thiệt hại nông nghiệp do bão ‘Agaton’ Philippines lên tới 270,3 triệu yên

Metro Manila (CNN Philippines, ngày 13 tháng 4) – Thiệt hại nông nghiệp do cơn bão nhiệt đới Agaton gây ra đã lên tới 270,3 triệu yên tính đến thứ Ba, theo Bộ Nông nghiệp.

Trong bản tin lúc 4 giờ chiều, DA cho biết tổn thất đã được báo cáo ở các khu vực Đông Visayas và Caraga. Khối lượng sản xuất bị thiệt hại ở các khu vực này lên tới 16.866 tấn. Ít nhất 3.168 ha diện tích nông nghiệp và 2.199 nông dân bị ảnh hưởng.

DA bị ảnh hưởng bao gồm gạo, ngô, cây trồng và vật nuôi có giá trị cao.

DA lưu ý rằng các giá trị vẫn còn đang được xác nhận và dự kiến ​​sẽ có nhiều thiệt hại và mất mát hơn ở các khu vực bị bão.

DA cũng đang chuẩn bị phân phát gạo, ngô, hạt giống rau, thuốc và chế phẩm sinh học cho gia súc và gia cầm cho những nông dân bị ảnh hưởng. Hội đồng Chính sách Tín dụng Nông nghiệp, thông qua Chương trình Phục hồi và Sinh tồn, cũng sẽ hỗ trợ. DA sẽ sử dụng Quỹ Phản ứng nhanh để phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng cũng như quỹ từ Tổng công ty Bảo hiểm Cây trồng Philippines để bồi thường cho những nông dân bị ảnh hưởng.

Cơ quan thời tiết bang cho biết trong bản tin cuối cùng của mình rằng Agaton đã suy yếu thành một vùng áp suất thấp.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia cho thấy ít nhất 20 người chết và 6 người bị thương sau cuộc tấn công dữ dội của Agaton.

Call Now

error: Content is protected !!