Quy định mới của Bộ Lao Động khi nghỉ việc làm

Quy định mới của Bộ Lao Động khi nghỉ việc làm

Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, kéo theo một số thay đổi liên quan đến quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương theo hướng có lợi hơn dành cho người lao động.

8 trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp sau đây:
– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
– Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;
– Cha đẻ, mẹ đẻ chết: nghỉ 03 ngày;
– Cha nuôi, mẹ nuôi chết: nghỉ 03 ngày;
– Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng chết: nghỉ 03 ngày;
– Cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết: nghỉ 03 ngày;
– Vợ hoặc chồng chết: nghỉ 03 ngày;
– Con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

4 trường hợp người lao động nghỉ không hưởng lương

– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết;
– Anh, chị, em ruột chết;
– Cha hoặc mẹ kết hôn;
– Anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, theo luật mới, người lao động tự ý nghỉ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng mà không có lý do chính đáng thì doanh nghiệp có thể xử lý sa thải.

Xã hội càng ngày tiến bộ, lao động cũng phải càng ngày văn minh, tạm biệt những trường hợp một năm đám giỗ ông ngoại 6 lần nhé.

Xem thêm bài viết: Những điều kiện để được sang Philippines làm việc

Call Now