TỔNG HỢP CÁC NGÀY NGHỈ LỄ CÓ TÍNH LƯƠNG TẠI PHILIPPINES

Văn phòng Tổng thống Philippines đã ban hành Thông báo số 1236 vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, thông báo về những ngày nghỉ theo luật định mới nhất, những ngày nghỉ không làm việc đặc biệt và những ngày nghỉ làm việc đặc biệt ở Philippines trong năm 2022 như sau:
1. Ngày nghỉ lễ không làm việc theo luật định:
– Ngày 1 tháng 1 (Thứ bảy) – Ngày đầu năm mới
– Ngày 9 tháng 4 (Thứ bảy) – Ngày của chiến binh (Araw ng Kagitingan)
– Ngày 14 tháng 4 (Thứ năm) – Maundy Thursday
– Ngày 15 tháng 4 (Thứ sáu) – Good Friday
– Ngày 1 tháng 5 (Chủ nhật) – Ngày quốc tế lao động
– Ngày 12 tháng 6 (Chủ nhật) – Ngày Quốc khánh
– Ngày 29 tháng 8 (Thứ hai) – Ngày Anh hùng dân tộc
– Ngày 30 tháng 11 (Thứ tư) – Ngày Bonifacio
– Ngày 25 tháng 12 (Chủ nhật) – Lễ Giáng sinh
– Ngày 30 tháng 12 (Thứ sáu) – Ngày Rizal
Trong Ngày nghỉ không làm việc theo luật định, người lao động được tính lương như sau:
– Không đi làm – lương ngày x 100%
– Đi làm – lương ngày x 200%
– Làm thêm – giờ làm việc x lương giờ x 260%
Nếu có ngày nghỉ theo luật định. + ngày nghỉ của nhân viên thì tính lương cho ngày đó như sau:
– Đi làm – lương ngày x 260%
– Làm thêm – làm theo giờ x lương theo giờ x 338%
2. Các ngày nghỉ đặc biệt như sau:
– Ngày 25 tháng 2 (Thứ 6) – Ngày kỷ niệm nhân quyền EDSA
– Ngày 16 tháng 4 (Thứ Bảy) – Black Saturday
– Ngày 12 Ngày 8 (Thứ Năm) – Lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội
– Ngày 21 tháng 8 (Chủ Nhật) – Ngày Ninoy Aquino
– Ngày 1 tháng 11 (Thứ Ba) – Ngày Các Thánh
Trong những ngày nghỉ đặc biệt không làm việc, cách tính lương ngày của người lao động như sau:
– Không làm việc – không lương
– Công việc – lương ngày x 130%
– Làm thêm – giờ làm việc x lương theo giờ x 169%
Nếu có ngày nghỉ đặc biệt không làm việc + ngày nghỉ của nhân viên, lương theo ngày được tính như sau:
– Đi làm – lương hàng ngày x 150%
– Làm thêm – giờ làm việc x lương theo giờ x 195%

Call Now

error: Content is protected !!